Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

  • Hỏi - Đáp luật về hôn nhân và gia đình. - H.: Chính trị Quốc gia, 2015. -92tr.; 15cm
           Chương 1: Các quy định về kết hôn--Chương 2: Các quy định về quan hệ giữa vợ và chồng--Chương 3: Các quy định về ly hôn--Chương 4: Các quy định về quan hệ giữ cha mẹ và con. 
           1.Pháp luật  2.Luật hôn nhân  
           346.597016 H428Đ109 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu

Không có thông tin xếp giá